Co jsou soubory cookies?

Cookie jsou malé textové soubory, které obsahují minimální množství informací ve formě písmen a číslic, které se ukládají do Vašeho zařízení při návštěvě konkrétní webové stránky. Jsou přínosné především pro rozeznání webového prohlížeče nebo pro zařízení, které uživatel používá.

Naše podmínky užití cookies

Během návštěvy webových stránek www.decoree.cz automaticky dostanete na Váš počítač i několik souborů cookies, které jsou využívány především pro optimální poskytování služeb a zvýšení Vašeho komfortu. Na webu firmy Décorée jsou námi nastaveny soubory cookies dočasné a to jsou soubory, které po ukončení prohlížení jsou trvale odstraněny, a soubory cookies trvalé (ty jsou ve Vašem počítači uloženy po dobu jejich platnosti, do 2 let) nebo pokud nejsou Vámi s počítače odstraněny. Soubory umožňují naší firmě rozpoznat Vaši opakovanou návštěvu.

Soubory cookies se využívají pro správnou funkci webových stránek, pamatují si Vaše další informace, abyste tyto informace nemuseli uvádět znovu.

Cookies slouží k tomu, abychom lépe porozuměli tomu, jak návštěvníci naše webové stránky využívají a jak k nim přistupují. Stránky lze díky nim optimalizovat tak, aby byly uživatelsky co nejvíce dopasované.

Webové stránky www.decoree.cz naplňují prostřednictvím společnosti Google a Facebook využívající Vaše chování na internetu (pouze anonymní statistická data, nikoliv osobní informace).

Nesouhlas a odstranění souborů cookies

Pro Váš uživatelský komfort doporučujeme při návštěvě našich webových stránek soubory cookies povolit. Pokud chcete odmítnout nebo odstranit všechny soubory cookies, můžete to provést přímo ve Vašem prohlížeči. Odmítnutí souborů cookies ovšem bude mít negativní vliv na použitelnost nejen našeho webu, ale i jiných.

What are cookies?

Cookies are small text files that contain the minimum amount of information in the form of letters and numbers that are stored on your device when you visit a particular website. They are especially useful for recognizing a web browser or for devices that the user is using.

Our Terms of Use of Cookies

During your visit to www.decoree.com, you will automatically get to your computer several cookies that are used primarily for optimal service delivery and increased convenience. At the Décorée site, temporary cookies are set to us, which are files that are permanently deleted when you finish browsing, and permanent cookies (stored on your computer for up to two years) or removed from your computer . Files allow our business to recognize your repeated visit.

Cookies are used to make the website work properly, remembering your other information, so you do not have to re-enter this information.

Cookies are used to better understand how visitors use and access our site. The site can be optimized to make it as user-friendly as possible.

www.decoree.com fills through Google and Facebook using your online behavior (only anonymous statistical data, not personal information).

Disagreement and removal of cookies

For your convenience, we recommend that you allow cookies when you visit our website. If you want to reject or delete all cookies, you can do so directly in your browser. Rejecting cookies will, however, have a negative effect on the usability of not only our site but also others.Platební brána:     
Přijímáme platby:     

No products

To be determined Doprava
0 Kč Celkem

Odhlásit se

Více / More