I. Úvodní ustanovení

Tyto podmínky platí pro internetový obchod www.decoree.cz. Naší nejvyšší prioritou je spokojený zákazník a flexibilní nabídka.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele) a kupujícího (zákazník). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Tyto obchodní vztahy upravuje obchodní zákoník  č.513/1991 Sb. ve znění novel, dále pak občanský zákoník č.40/1964 Sb. ve znění pozdějších novel a zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších novel.

Provozovatel obchodu : Martina Mahdalová, Sadová 805, 687 51 Nivnice, IČ: 87463156, nejsme plátci DPH.

II. Objednání a závaznost kupní smlouvy

Veškeré objednávky zboží podané prostřednictvím internetového obchodu Décorée jsou závazné. Ježe-li kupující podá objednávku, stvrzuje tím, že se seznámil s našimi obchodními podmínkami a s reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen v elektronické objednávce uvést správné registrační údaje, důkladně vyplnit veškeré povinné údaje včetně adresy, na kterou má být zboží z objednávky vysláno.

Vlastnické právo ke zboží, vzniká okamžikem zaplacení předem smluvené ceny a převzetí zboží kupujícím.

Odeslanou objednávkou lze do 24 hodin zrušit, nebo upravit a to zasláním informací na e-mail prodejce, popřípadě telefonicky, po této lhůtě  je kupující odeslanou objednávkou  neodvolatelně vázán.

 

III. Ceny zboží

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH.Ke každé dodávce zboží vystavujeme doklad o zaplacení, který se vysílá kupujícímu se zbožím, případně elektronicky.

IV. Dodací lhůta

 

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, kterou jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky (přesná jméno a přijmení a přesná adresa a způsob platby a doručení). Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době Českou poštou nebo jiným přepravcem, obvykle od 3 do 5-ti pracovních dnů od potvrzení objednávky, nejpozději však do 15-ti pracovních dnů.

Je možno též expres vyslání – po e-mailové nebo tel. dohodě.

V případě, že objednané zboží nebude dlouhodobě na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci v dohodnuté lhůtě, ihned po zjištění takovýchto skutečností budeme zákazníka neprodleně informovat a dohodneme další postup. Jestliže za nedodané zboží předem zaplatíte, své peníze dostanete samozřejmě zpět a to nejpozději do 20-ti kal.dnů od vzájemné dohody.

V případě zvolené platby předem na účet, bude objednávka zarezervována po dobu 7-ti kalendářních dnů od doby závazné objednávky. Ježe-li nebudou do této doby připsány peníze na náš účet, bude objednávka stornována a zboží vráceno do prodeje. Zboží bude vysláno až po připsání celé částky včetně poštovného na náš účet.

V. Reklamace zboží, záruční podmínky

Záruční lhůta na veškeré zboží je 24 měsíců a vztahuje se pouze na výrobní vady, nikoli na poškození v důsledku nesprávné manipulace vedoucí k poškození výrobku, nejčastěji pádu.

O reklamaci má povinnost kupující neprodleně informovat prodejce e-mailem nebo telefonicky. Reklamované zboží následně zaslat ve vyhovujícím obalu (nejlépe originálním) a vždy běžným obchodním balíkem. Pokud bude reklamované zboží zasláno na dobírku, nebude tato zásilka přijata. Součástí reklamace musí být kopie dokladu o zaplacení zboží a popis závady. Prodávající je povinen informovat kupujícího do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace o její oprávněnosti a dalším postupu. V případě oprávněné reklamace se prodávající zavazuje vyřídit tuto do 30 dnů od jejího doručení.

Pokud je zjištěno poškození obalu při převzetí zásilky, kupující je povinen za přítomnosti dopravce zkontrolovat stav zbožídříve než podepíše přepravní list dopravci, a v případě zjištění poškození zboží, vyhotovit záznam. Podpisem přepravního listu kupující souhlasí s převzetím zásilky a stvrzuje, že dorazila bez viditelného poškození. Kupující má právo viditelně poškozenou zásilku nepřebrat. Odpovědnost za poškození v průběhu dopravy nese dopravce. Veškeré zboží je pojištěno.

VI. Odstoupení

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Kupující má právo dle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 Sb. odstoupit od smlouvy a to do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, kontaktuje neprodleně prodejce, že žádá odstoupení od smlouvy, uvede číslo objednávky, jméno a datum nákupu a zboží zašle zpět v uvedené lhůtě na adresu prodávajícího jako běžný obchodní balík.Zásilky nebudou přijímány na dobírku. Doporučujeme zvolit vhodný obal, nejlépe originální a zboží poslat jako pojištěnou zásilku. Prodejce neručí za případnou ztrátu ani zvolení nevhodného obalu při poškození zásilky při přepravě.

Tímto ustanovení zákona však nelze chápat bezplatné zapůjčení zboží. V případě, že se kupující rozhodne odstoupit od smlouvy podle zákona do 14 kal.dní, je povinen vydat prodávajícímu veškeré zboží, které na základě kupní smlouvy získal, nepoškozené, neopotřebené a v originálním obalu. Pokud je část zboží již spotřebována nebo zničena, musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je zboží poškozeno částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena si může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (na přepravu apod.). V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude akceptováno odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající  je oprávněn  odstoupit  od smlouvy  uzavřené  se zákazníkem zcela, případně zčásti jestliže:

  • zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy se již nevyrábí, případně nedodává,
  • nebo výrazným způsobem došlo ode dne zadání objednávky zákazníkem ke změně dodavatelské ceny zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy. V případě, že tato situace nastane, prodávající je povinen neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 20-ti dnů. Bez poplatku.

VII. Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje bez výhrad veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky jakož i cenu zboží včetně expedičních a dopravních nákladů, uvedenou v ceníku internetového obchodu www.decoree.cz (viz. doprava a platba).

Ochrana dat

Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že osobní údaje mu svěřené použije pouze pro komunikaci se zákazníkem a bez souhlasu vlastníka, nebude tyto data poskytovat třetí osobě.Platební brána:     
Přijímáme platby:     

No products

To be determined Doprava
0 Kč Celkem

Odhlásit se

Více / More